Skip to content

TEST PAGE

This is onlye a test page. Link 1 – pointing down to about art further down on this page. This is link 2 pointing to a other test page – a bit down on that page.

For meg er landskapet kun noe lyset kan henge på.

Kåre Tveter

Bildene er beskjært for designformål. Klikk på bildene for å se større versjoner.
Øverst fra venstre. Kåre Tveter: Høstsol. Kåre Tveter: Sommerregn. Petar Tale: Jerusalem Night
Nederst fra venstre: Petar Tale: Night After. Petar Tale: Moon Night. Kåre Tveter: Breene, Svalbard.

About art

Gjennom et samarbeid med Petar Tale og Tale Art Museum har galleriet tilgang til en stor samling flotte verker.

Samlingen består av en nærmest inntakt «oeuvre» – samlede verker gjennom 55 år av Petar Tale. I tillegg en rekke arbeider av Kåre Tveter, som blant annet er regnet for å være Svalbard maler nr. 1. Begge regnes som «Lysets mestere». Disse kunstnerne vil være sterkt representert i galleriets utstillinger.

I tillegg består samlingen av en rekke papirarbeider av store mestere som Picasso, Matisse, Chagall, Braque, Miro, Giacometti, Bonnard, Tàpies, Vasarely, Matta og Klee.

Galleriet vil gradvis utvide og presentere andre spennende norske og internasjonale kunstnere.

Sosial og miljøvennlig profil

Galleriet ønsker å være et unikt galleri, litt utenom det vanlige med en tillitsskapende, positiv, engasjert og åpen stil. I tråd med samfunnsutvikling med delingsøkonomi, fokus på samfunnsansvar og FNs bærekraft mål, har galleriet en sosial og miljøvennlig profil.

Et resultat av «delingsøkonomi» er beslutningen om å ikke ha eget galleri-lokale, men heller satse på samarbeid og det å stille ut på nye måter og på andres arenaer. I valg av samarbeidspartnere er det viktig med felles holdninger og verdier i forhold til miljøet, kvalitet, service, inkludering og respekt for alle. Gjennom dialog og samarbeid, ønsker galleriet å skape vinn-vinn situasjoner for kundene, kunstnerne, samarbeidspartnere, miljøet, og ansatte/hjelpere.

Og når det gjelder den sosiale profilen, vil Galleri Polaris tilstrebe å engasjere studenter og mennesker som har falt utenfor arbeidslivet, da vi ser potensialet i mennesker fremfor hindringene og ønsker å gi mennesker en mulighet.

Av FNs bærekraftmål er det særlig punkt 12 og 13 som vil være i fokus; Ansvarlig forbruk og produksjon og Stoppe klimaendringene, og da særlig plastproblematikken. Engasjement for klimaet og det å drive på en klimavennlig og bærekraftig måte, er et kontinuerlig arbeid for Galleri Polaris.

Galleriet vil gi sin støtte til spesielle klimarelaterte prosjektet som gjenspeiler våre holdninger, prosjekter som stimulerer til dialog, bedre løsninger og hvordan hver især kan bidra på en positiv måte.

Galleriet oppfordrer derfor medarbeidere, publikum og kunder til å støtte prosjektet Pick-2-Pieces som går ut på å plukke opp 2 stk søppel på din vei, hver dag. Og når det gjelder forbruk, starter vi med å oppfordre kollegaer til å kjøpe mest mulig brukte klær, istedenfor nytt. Alle monner drar og vi kan alle bidra.

Abonner på nyhetsbrev

Er du interessert i kunst og kunstutstillinger, vil nyhetsbrevene holde deg oppdatert om spennende utstillinger, -gi deg nyttig kunstinformasjon, samt linke til bildeomtaler kunstere har skrevet om egne verker.

© 2019 – Galleri Polaris. All rights reserved | webutvikling: Din Digitale Butler